หลอดไฟประหยัดพลังงาน

หลอดไฟประหยัดพลังงาน นวัตกรรมแห่งการประหยัดพลังงาน ที่ควรมีไว้ในห้องนอน

หลอดไฟประหยัดพลังงาน หลอดไฟดวงเล็กที่อยู่ภายในห้องนอน ที่สามารถให้แสงสว่างได้อย่างทั่วถึง แต่กินไฟน้อย และมีอายุการใช้งาน ที่ยาวนานกว่าเดิม

หลอดไฟประหยัดพลังงาน

หลอดไฟประหยัดพลังงาน ในยุคสมัย ที่โลกต้องขับเคลื่อน ด้วยพลังงานในประเภทต่างๆ ไฟฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในขณะที่การรณรงค์ ในเรื่องของการช่วยกันประหยัดพลังงาน ก็ได้แผ่ขยายเป็นวงกว้างไปทั่วโลก เราจะใช้งานพลังงานไฟฟ้าแต่น้อย อย่างเต็มประสิทธิภาพ ได้อย่างไร

โดยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะเริ่ม นั่นก็คือ ลดการสิ้นเปลืองการใช้ไฟฟ้าภายในห้องนอน โดยเริ่มที่หลอดไฟส่องสว่าง ที่อยู่ภายใน ห้องนอนนั่นเอง หลอด LED

จากหลอดไฟฟ้า ที่เป็นหลอด แบบไส้ธรรมาดา ถูกพัฒนา มาเป็นหลอดตะเกียบ ที่มีความ ประหยัดพลังงานมากกว่า จนมาถึง ในปัจจุบันนี้ หลอดแบบตะเกียบ ได้กลายไป เป็นของเก่า เนื่องจากมัน ได้ถูกหลอด LED เข้ามาแทนที่ ไปเรียบร้อยแล้ว

หลอดไฟแบบ LED มีความเหมาะสม เป็นอย่างยิ่ง ที่เราควรเปลี่ยนมาใช้กัน โดยเริ่มจาก ใช้เป็นหลอดไฟ ส่องสว่าง ภายในห้องนอน เนื่องจากมันมี คุณสมบัติ ที่ยอดเยี่ยมก็คือ

มันมีอายุ การใช้งาน ที่ยาวนานถึง ประมาณ 15,000 ชั่วโมง ซึ่งหลอดแบบตะเกียบ เคลมไว้ที่ 6,000 ชั่วโมง และหลอดแบบ LED ก็ยังมีราคา ที่ถูกกว่าอีกด้วย หลอดไฟประหยัดพลังงาน led

ในเรื่องของความสว่าง หากเทียบความสว่าง แบบเท่าๆ กัน ทั้งสองหลอด อัตราการสิ้นเปลือง พลังงานไฟฟ้า ของหลอดแบบ LED จะมีน้อยกว่า เป็นอย่างมากนั่นเอง

Artist Em